Начално училище "Патриарх Евтимий"

Член на асоциацията на Кеймбридж училищата в България

 

Начално училище "Патриарх Евтимий"е основано през 1906 година и е едно от най-старите в град Плевен. Учебното заведение обучава ученици  от 1 до 4 клас в целодневна форма на обучение, в нови и модернизирани класни стаи. 

То е училище с много дълга история и утвърдени традиции.

Най-голямото му богатство са неговите ученици, с които никога няма да спрем да се гордеем.

 

Актуални новини