Начално училище "Патриарх Евтимий"
Член на асоциацията на Кеймбридж училищата в България