НУ "Патриарх Евтимий"
Начално училище в град Плевен

Европейски ден на спорта в училище

На 19.08.2019 г. (понеделник) от 17:15 ч. ще се проведе последното 21-во заседание на Обществения съвет към училището. - НУ Патриарх Евтимий - Плевен

На 19.08.2019 г. (понеделник) от 17:15 ч. ще се проведе последното 21-во заседание на Обществения съвет към училището.

Предварителен Дневен ред: 1. Даване на становище по Отчета по тримесечното изпълнение на бюджета на училището за периода април-юни 2019 г. 2. Приемане на актуализирания Етичен кодекс за учебната 2019/2020 г., заедно с Вътрешни правила за наблюдение, установяване и доказване на нарушенията и за ...
Студенти и ученици заедно отбелязаха Празника на буквите в НУ „Патриарх Евтимий“-Плевен - НУ Патриарх Евтимий - Плевен

Студенти и ученици заедно отбелязаха Празника на буквите в НУ „Патриарх Евтимий“-Плевен

От 25 до 29 март четирите паралелки първокласници тържествено и с много гости отпразнуваха своето ограмотяване. Три от паралелките с малчугани празнуваха в класните си стаи, а тези от 1 „б“ клас – в НЧ "Лик-1959"
На 21 март 2019 г. се проведе час по екология в отдел „Природа“ на Регионалния исторически музей - Плевен на тема „Вода за всички. Всеки е важен“ с ученици от НУ „Патриарх Евтимий“ – Плевен - НУ Патриарх Евтимий - Плевен

На 21 март 2019 г. се проведе час по екология в отдел „Природа“ на Регионалния исторически музей - Плевен на тема „Вода за всички. Всеки е важен“ с ученици от НУ „Патриарх Евтимий“ – Плевен

Кампанията за Световния ден на водата се провежда от 18 до 22 март и се организира от Басейнова дирекция „Дунавски район“ и Регионална инспекция по околната среда и водите. Инициативата се подкрепя от Регионалната лаборатория към ИАОС и „ВиК“ ЕООД.
Сто и тринадесет години НУ "Патриарх Евтимий" - Плевен - НУ Патриарх Евтимий - Плевен

Сто и тринадесет години НУ "Патриарх Евтимий" - Плевен

На 18 януари 2019 г. от 10.00 ч. в НЧ "Съгласие 1869" - Плевен ще се проведе тържествено честване на патронния празник на училището
Съобщение - НУ Патриарх Евтимий - Плевен

Съобщение

Извънкласни дейности по интереси през учебната 2018/2019 г.
Олимпиада по математика за 4 клас - НУ Патриарх Евтимий - Плевен

Олимпиада по математика за 4 клас

Олимпиада по математика за 4 клас
Списъци първи клас - НУ Патриарх Евтимий - Плевен

Списъци първи клас

На първо класиране всички свободни места бяха заети!Окончателните списъци са в прикачения файл! На 10.09.2018(понеделник) от 18.00 обща родителска среща! ОЧАКВАМЕ ...