Начално училище "Патриарх Евтимий"
Член на асоциацията на Кеймбридж училищата в България

"Математика без граници" 2020

Уважаеми родители, попълнете регистрационната форма до 25 май.
Провеждане на състезанието:
1 клас-26 май от 18 до 19 часа
2 клас-27 май от 18 до 19 часа
3 клас-28 май от 18 до 19 часа
4 клас-29 май от 18 до 19 часа
На определената дата на посочената от вас поща ще получите задачите и лист за отговори. Детето попълва листа и натиска край/finish/, отговорът автоматично се връща към организатора. 
 
 
"Математика без граници" 2020  - Изображение 1