Начално училище "Патриарх Евтимий"
Член на асоциацията на Кеймбридж училищата в България

Доклад-анализът на попълнените анкетни карти е публикуван в Раздел "За родителите", рубрика "Ученическа униформа".

Доклад-анализът на попълнените анкетни карти е публикуван в Раздел "За родителите", рубрика "Ученическа униформа". - Изображение 1