Начално училище "Патриарх Евтимий"
Член на асоциацията на Кеймбридж училищата в България

КОРОНАВИРУС

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

От 16 до 29.03.2020 година се преустановяват учебните дейности в училището.

Ще бъдете известени от класните ръководители за организиране на обучението в електронна среда, т.е. учителите ще водят обучение чрез електронни средства, за което ще бъдете уведомени допълнително.

Молим за активно съдействие от страна на родителите, за да осъществим обучение в тази извънредна обстановка и учениците да не са в щета откъм достъп на образование!

Апелираме за отговорно отношение!

КОРОНАВИРУС - Изображение 1