НУ "Патриарх Евтимий"
Начално училище в град Плевен

РОДИТЕЛСКАТА СРЕЩА НА I КЛАСОВЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 04.09.2019 Г. (СРЯДА) ОТ 18:00 Ч. В УЧИЛИЩЕТО