НУ "Патриарх Евтимий"
Начално училище в град Плевен

"Доизграждане на безжична мрежа за достъп до Интернет на училището"

НУ „Патриарх Евтимий“ – Плевен ще стартира изпълнението на Проект „Доизграждане на безжична мрежа за достъп до Интернет на училището“ по Дейност 6 „Изграждане/доизграждане на WiFi мрежи за нуждите на училищното образование“ и Дейност 5 „Осигуряване на Интернет свързаност на всички училища и средства за развитие и разширяване на опорната мрежа“ на Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование 2018 г."

Финансирането, сумарно е в размер на 10 340,00 лв.

Общата цел на програмата е: Подобряване качеството и възможностите за електронно обучение в системата на предучилищното и училищното образование, достъп до съвременни информационни и комуникационни технологии, внедряване на иновативни съвременни обучителни методи и създаване на условия за обучение на педагогическите специалисти за ползването им.

Министерството на образованието и науката е разработило Ръководство „Задължителни минимални изисквания към изграждане на безжични (типWiFi) мрежи в училища“.