НУ "Патриарх Евтимий"
Начално училище в град Плевен

"Имам право на активно движение, здраве и сигурност"

Ниските температури на 17 ноември 2018 г., събота не спряха около сто ученици от Начално училище „Патриарх Евтимий“ – Плевен да проведат Велопоход в рамките на Проект „Имам право на активно движение, здраве и сигурност“ по трасето на първата велоалея на Плевен с дължина 1980 м., от Градската градина до входа на Парк „Кайлъка“.

Основните цели на проекта бяха:

1.Повишаване на информираността на учениците, относно възможността за по-безопасно придвижване по велоалеите на града, ползите от системното спортуване и добрата физическа активност за здравословния начин на живот.

2.Създаване на стимулираща и подкрепяща училищна среда за насърчаване редовното участие на младите хора в различни форми на спорт и прояви за поддържане на двигателна активност.

3.Подобряване на условията за по-широк достъп до практикуване на спорт и развиване на двигателната активност, чрез формиране на култура на устойчиво поведение за опазване и подобряване на здравето.

Инициативата се осъществи благодарение на финансовата подкрепа на Община Плевен и ОбСНВ – Плевен в размер на 1000 лв. по линия на Конкурс за училищни проекти „Последвай живота – ученически инициативи и дейности, стимулиращи творчеството, спорта, младежката фантазия за осмисляне на свободното време, като форма на превенция на зависимости сред децата и младите хора !”.

Децата предварително получиха брандирани с мотото на спортното начинание светлоотразителни жилетки и дипляни с описание за маршрутите и схема на велоалейната мрежа на град Плевен.

Подкрепяни от придружаващите ги родители и учители, малките колоездачи успешно стигнаха до финала и получиха почетни грамоти за участие, връчени от заместник кмета по младежки дейности, спорт и туризъм Иван Кюлджийски.

Постигнатите от реализацията на начинанието резултати се отчетоха като:

  1. Популяризиране на физическото възпитание, спорта и безрисковия начин на живот в училището.
  2. Създаване на условия за забавление и уплътняване на свободното време, чрез физическа активност на младите хора.
  3. Подобряване на обществено здраве и благополучие, чрез прилагане методите на учене през целия живот.
  4. Засилено участие и развитие на социални умения сред учениците.