НУ "Патриарх Евтимий"
Начално училище в град Плевен

Проект "Осигуряване на ученически шкафчета"

НУ „Патриарх Евтимий“ – Плевен стартира изпълнението на Проект „Осигуряване на ученически шкафчета“ във връзка с предоставените средства по ПМС № 200/18.09.2018 г. за изпълнение на Модул „Осигуряване на ученически шкафчета“ по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда 2018 г.“, одобрена с РМС № 271/20.04.2018 г.

Проектът е на обща стойност 11 892,00 лв., от които безвъзмездната финансова помощ е в размер на 11 569,00 лв.

С тези средства започна изработването на 365 дървени шкафчета за индивидуално ползване от всеки ученик, които е планирано да бъдат готови до края на първия учебен срок.

Прикачени документи

DSCN0625.JPG
DSCN0626.JPG
DSCN0630.JPG