Начално училище "Патриарх Евтимий"
Член на асоциацията на Кеймбридж училищата в България

Екип през учебната 2019/2020 г.

Педагогически персонал:

 • Директор – Весела Йотова
 • Главен учител – Мариана Романова
 • Психолог – Кремена Пъшева
 • Старши учители:
 • Анелия Николова
 • Милена Иванова
 • Юлия Новакова
 • Бисер Върбанов
 • Мариета Златкова
 • Ралица Гатева
 • Десислава Георгиева
 • Милена Борисова
 • Вяра Георгиева
 • Детелина Василева
 • Александър Грънчаров
 • Тоня Димитрова
 • Мария Ячева
 • Кръстинка Райкова
 • Даниел Петров
 • Симеон Шабански
 • Мирослава Тодорова
 • Любка Иванчева
 • Красимира Балтакова
 • Анелия Савчева
 • Ирена Кръстева
 • Учители:
 • Мартин Аспарухов
 • Петя Първанова
 • Янита Велева
 • Цветомира Ангелова
 • Деница Тишкова
 • Катя Димитрова
 • Яна Спасова

Непедагогически персонал:

 • Бисер Божинов - заместник-директор по АСД
 • Веселка Николова - ЗАС и касиер
 • Дикран Ованесян - експерт програми и проекти