Начално училище "Патриарх Евтимий"
Член на асоциацията на Кеймбридж училищата в България

Материална база

Училището се намира в зона „идеален център“ на град Плевен със статут на публична общинска собственост по последен АПОС №42146/02.05.2017 г.

Разположено на терен от 4 828,00 м² и притежаванай-голямата площ, сравнена  с  всички останали начални училища в града.

Застроено е на павильонен принцип, като обхваща две сгради- масивен тип строителство, съответно: едноетажна с РЗП 631,00 м² от 1906 г. и триетажна с РЗП 645,15 м² от 2017 г.

Изградена е рампа, като елемент на достъпната архитектурна среда за новата сграда.

Отоплението е на ТЕЦ.

Осигурен е безжичен Интернет.

Сигурността е обезпечена от СОТ и интегрирана система за видеонаблюдение и контрол на достъпа.

Физически лица осъществяват пропускателен режим.

Общо, в учебното заведениефункционално са обособени следните 39 помещения:

 • дирекция.
 • администрация.
 • счетоводство.
 • 12 учебни стаи.
 • компютърен кабинет.
 • учителска стая.
 • физкултурен салон с монтирана активна вентилационна система.
 • кабинет за ресурсно подпомагане.
 • кабинет на психолога.
 • медицински кабинет.
 • разделен на 2 кухненски блок.
 • помощен персонал.
 • 9 санитарни възли(по 4 за момичета и момчета), от които 1 обща адаптирана тоалетна за лица с двигателни затруднения и 3 двойни.
 • архив.
 • 4 склада с различно предназначение.
 • 2 мокри помещения.

Осигурено е необходимото обзавеждане и оборудване за гарантиране нормалното протичане на образователно-възпитателния процес за максимум 12 класа на една смяна.

Дворното пространство е разпределено между кабинет за занимания на открито (екокът),спортна площадка за волейбол и баскетбол, игрище за футбол и хандбал, външна сцена, беседка, алпинеум и други организирани зелени площи – зацветени, затревени и залесени с храстовидна растителност и многогодишни дървесни видове.

Цялата територия на училището е обезопасена с масивна зидана ограда и частично с предпазни метални решетки. 

 

Още снимки на нашата материална база - ТУК