Начално училище "Патриарх Евтимий"
Член на асоциацията на Кеймбридж училищата в България

Извънкласни и извънучилищни дейности - Училищна програма за занимания по интереси през учебната 2019/2020 г.

С публични изяви на 27 и с годишни продукции на 28 юни 2019 г., петте групи за извънкласни дейности приключиха изпълнението на Училищната програма за занимания по интереси през учебната 2018/2019 г. Всичките 75 ученици получиха удостоверения за участие